Tuesday, January 26, 2010

James Henry Trotter

Today's English Comprehension is taken from the famous book James & the Giant Peach by Norwegian author Roald Dahl. It was Dahl's second book, written in 1960 and during the time that his son Theo had a terrible accident.
Revision HW ...

Mil-lum ħa nibda nagħti ħafna HW marbut mar-revision qabel l-eżamijiet li jibdew it-Tnejn 8 ta' Frar.

Maths HW - Halving - NT1 pg 17 & pg 18; PC pg 13 (grids 1 & 2); Past Paper 2007 pgs 3-4 F-H

Malti HW - Revision - Past Paper 2007 ex E, ex F, ex Ġ, ex G

Religion HW - Revision - Past Paper 2007 ex D, ex E, ex F

Social Studies HW - Revision - Past Paper 2008 ex D, ex E

Tinsewx iġġibu l-ktieb tal-library u l-card ħalli min lesta l-ktieb jibdlu ...

Saturday, January 23, 2010

It-Terremoti

Topik mill-iżjed relevanti attwalment ...

Homework għall-weekend

Veru li t-tfal għandhom iżjed HW mis-soltu imma naħseb li tifhmu li bl-eżamijiet wara l-bieb ma nistax nagħmel mod ieħor. Kulma fadal huwa ġimagħtejn fejn min-next week ħa nibdew naħdmu reviżjoni ta' kull suġġett (apparti tal-Maths)

English HW - Composition - Alien Planet!

Lit-tfal tajthom handout dettaljata ĦAFNA ta' kif jiktbu dan il-komponiment. Għandha tkun t'għajnuna kbira biex joħolqu storja mill-isbaħ. U kif għedtilhom il-bieraħ l-aħjar huwa li jagħlqu għajnejhom u jimmaġinaw din il-pjaneta stramba ... Apparti hekk din il-ħendawt fiha ħafna kliem li t-tfal jistgħu jużaw biex isebbħu l-istorja. Tinsewx taqbżu line!

http://www.box.net/shared/5978ofq1mr

Maths HW - Remainders

NT1 pg 15 nos 2-25 (please segwu ATTENTAMENT l-eżempji fuq il-Maths Notes) u PCM pg 11 nos 10-18

Malti HW - Tnissil

Maltimanija Grammatika u Ortografija pg 26 ex A (oħroġ 2/3 nomi minn kull verb - ħafna minnhom ħdimniehom oralment flimkien fil-klassi) u pg 27 ex B

Social Studies HW -

Past Paper 2007 - il-kumplament tal-karta li fadal

L-aħħar żewġ avviżi - Nhar it-Tnejn BL-UNIFORMI għaliex ma jmisskomx lezzjoni tal-PE u tinsewx tistudjaw mill-Way Ahead għaliex il-ġimgħa d-dieħla jmiss it-test tal-Ingliż ...

Thursday, January 21, 2010

Social Studies test


We had extremely very good and encouraging results in the Social Studies Test held yesterday. Almost half the class got an 80+ mark! Keep up the good work ...

Il-Homework għal għada ...

Maths HW - Remainders - NT 1 pg 13 nos 14-20 (answers with remainders and as fractions too); pg 14 nos 2-12 (same as above); PCM pg 11 nos 2-9

English HW - Deserts - Way Ahead pg 58 ex 1, ex 2, ex 3 (If ...)

Social Studies HW - Revision - Past Paper 2007 pgs 1-3 ex A, ex B, ex Ċ, ex E, ex F

Wednesday, January 20, 2010

Il-frott

TINSEWX LI GĦADA ĦA JINGĦATALKOM ...

Tinsewx il-magħrfa/kuċċarina ...

Some very good educational and interesting sites

These are some educational sites where you can have some fun while at the same time learn!!

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/index.shtml (Maths/English/Science)

http://www.funbrain.com/ofm/index.html (Maths)

http://www.primaryresources.co.uk/

Enjoy browsing!

Monday, January 18, 2010

Haiti earthquake help ...


Bħala solidarjeta' mal-poplu ta' Haiti li kważi ġimgħa ilu sofra terremot mill-iżjed terribbli fejn mietu madwar 50,000 ruħ u hem madwar 300,000 ruħ bla saqaf fuq rashom, l-iskola ddeċidiet li kull tifel u tifla u għalliem/a jagħti donazzjoni ċkejkna ta' €1 biex mill-ftit ngħinu kif nistgħu lil dan il-poplu li bħalissa għaddej minn żmien tassew ikrah. Jekk kull klassi, bħal tagħna, niġbru €25 intellgħu somma sabiħa ...

Homework for tomorrow Tuesday 19/01

Maths HW - Rounding to the nearest 100 & 1000 - NT 1 pg 9 (nos 2-10); PCM pg 4 (columns 1, 2 & 3 - leave the fourth one out!). Follow the Maths notes please.


Malti HW - Komprensjoni L-Ghasfur tal-Bejt - Past Paper Malti 2007 ex A nos 1-11. Iktbu fuq il-past paper stess. U tinsewx tiktbu sentenzi shah!


Avviz importanti - Nhar il-Hamis li gej it-tfal ha jinghataw l-ewwel ammont ta' frott imqassam b'xejn mill-Gvern. Huwa importanti li dakinhar it-tfal igibu maghhom lunchbox jew bowl zejda kif ukoll maghrfa jew kuccarina maghhom halli jkunu jistghu jiehdu l-frott.

Sunday, January 17, 2010

Saturday, January 16, 2010

Test tal-Malti


Nista' ngħid li jien kuntent ħafna bil-marki tal-maġġoranza tal-klassi fejn jidħol it-test tal-Malti. Kellna terz tal-klassi li qabżet it-tmenin. Waqt li nofs il-klassi ġabet minn 70 'il fuq f'suġġett li jinkludi komponiment u komprensjoni. U dan mertu tat-tfal.

Minkejja dan hemm xi 3 notamenti li xtaqt ngħaddi : l-ewwel li ċertu tfal għadhom ma fehmux li fil-Malti l-ispelling huwa importantissimu u kelma miktuba ħażina tiġi mgħoddija ħażina; it-tieni li ċertu tfal jaqraw il-komprensjoni DARBA BISS u dan deher fit-tweġibiet u fil-marki li ġabu; imma l-iżjed hija li hemm numru żgħir ħafna ta' tfal li mhumiex jieħdu t-testijiet bis-serjeta' u lanqas biss qegħdin jindenjaw jistudjaw ... u din għalija hija inaċċettabli!

Imma nixtieq ngħid prosit lil kull min mar tajjeb waqt li, kif għedt fil-klassi l-bieraħ, min ma marx kif xtaq jiġġieled miegħu nnifsu biex jitjieb għax kulħadd kapaċi jasal fejn nixtieq jien u uq kollox fejn tixtiequ intom stess!!!

Friday, January 15, 2010

Homework for the weekend ... 15/01

Maths HW - Rounding to the nearest 10 & 100 - NT 1 (5) pg 7 nos 12-20 (rounding to the nearest 10) & pg 8 nos 2-13 (rounding to the nearest 100)

Follow the Maths notes please!

Maltese HW - L-Imperattiv - Handout Stilel (Agħmel sing taħt l-Imperattiv); Noli Noli pg 21 ex GĦ (Ikteb l-Imperattiv Singular tal-verbi li l-għerq jinsab fil-parentesi)

English HW - Creative Writing

On a Desert Island

You're going to be stranded on a desert island for a whole month ... write about how you found yourself stranded there (we discussed a lot of excellent ideas in class!) and what you did during this whole month.
You can have one of each of the following - a tool, clothes, an animal, a book, a drink, a piece of food and a luxury ...

Tuesday, January 12, 2010

Homework for today

Maths - Capacity & Money (Follow the example on the Maths notes)


75c x ___ l so 70 x ___l & 5 x ___l and add up the two answers

English Comprehension - Did you know?

http://www.box.net/shared/o37siy18re

http://www.youtube.com/watch?v=_5JVxtR89Gs (giraffe)

Monday, January 11, 2010

Religion Test


I am very satisfied with most of the children's results in the Religion test. The majority of the class improved on last year's annual result which indicates that the children are heading in the right direction. If they carry on studying they could even go better ...

Ps. I gave to each one of your children a photocopy of "Il-Misteri tar-Rużarju" so they could use it to study for next mont's exams ...

Now keep in mind that this week there is the Maltese test, which will include a composition and comprehension.

Friday, January 8, 2010

Homework for the weekend ...

Mathematics - Weight - SDM pg 7 nos 9-16 (how many bags to make 2kgs?)
pg 8 nos 2-10 (estimations in grams & kgs + two problems)

English - Composition - How I have spent the Christmas Holidays (We have developed a lot of ideas in class today ... so it should be quite easy to write 120 words about the subject ...)

Maltese - In-Negattiv - Maltimanija G u O pgs 22-23 ex B (aqleb is-sentenzi fin-negattiv) & ex Ċ (aqleb fl-affermattiv); Noli Noli pg 20 ex F


Study for next week's Maltese test - which will be out of 85 and include a composition & a comprehension -and where grammar is concerned you need to study all the topics on the Christmas study list & In-Negattiv ...

Next Monday come in the PE kit while don't forget to buy a box file (you need to bring it with you next Monday) for the past papers like one of these:

Tuesday, January 5, 2010

L-Istejjer tal-biża'

Wasalt biex intemmhom kollha l-istejjer ta' dawk li bagħtuhomli bl-email. Qed nirranġa ftit l-ispelling mistakes jew nagħmilhom bil-fonts tal-Malti u nipprintjahom ...

Imma dawn il-ħamest itfal baqgħu ma bagħtuhomx - Michela, Gail, Leanne, Samira u Nick - u jekk ma tibagħtuhomx s'għada miniex ħa nagħmilhomkom għaliex imbagħad impossibli nsib ċans noqgħod nilgħab magħhom! Kellhom ĠIMAGĦTEJN ċans biex tibagħtuhomli!

Grazzi

Monday, January 4, 2010

Lejn il-Missier Chapter 11

Dan huwa l-aħħar kapitlu li għamilna qabel ħriġna għall-vaganzi, u li ħa jkun inkluż fit-test ta' nhar il-Ġimgħa li ġej ...

Lejn il-Missier Chapter 10

Saturday, January 2, 2010

January Revision Tests

Avviż importanti ...

Mill-ewwel ġimgħa ta' wara l-vaganzi sal-ġimgħa ta' qabel l-eżamijiet ta' nofs is-sena li jibdew fit-8 ta' Frar it-tfal ħa jibda jkollhom test kull ġimgħa fuq suġġett differenti.

S'issa l-ħsieb huwa li t-time-table tat-testijiet tkun kif ġej :

Il-Ġimgħa 8 ta' Jannar - Religion (test ta' siegħa)

Bejn it-Tlieta 12 u l-Ġimgħa 15 ta' Jannar - Malti (test ta' siegħa u kwart)

Bejn it-Tlieta 19 u l-Ġimgħa 22 ta' Jannar - Social Studies (test ta' siegħa)

Bejn it-Tlieta 26 u l-Ġimgħa 29 ta' Jannar - English (test ta' siegħa u kwart)

Bejn it-Tlieta 2 u l-Ġimgħa 5 ta' Frar - Maths (test ta' siegħa u kwart)

Id-dati eżatti ta' meta ħa jsiru t-testijiet tal-Malti, Studji Soċjali u l-bqija jingħataw iżjed 'il quddiem. Huwa importanti li wliedkom f'dawk il-ġranet jippruvaw kemm jistgħu ma jfallux, ħalli jieħdu idea ta' fejn jinsabu fis-suġġetti partikolari. Infakkar ukoll li tal-Malti u l-Ingliż ħa jkunu jinkludu Komponiment u Komprensjoni.

Min ikollu xi diffickulta' jista' jibagħtli email u nwieġbu.

Grazzi.


L-Imdina